2
پلی تهران
پلی تهران

پلی تهران

????? ????? ????? ????? ??

لوله پلی اتیلن آب

لوله پلی اتیلن آبیاری قطره ای

لوله پلی اتیلن گاز

لوله پلی اتیلن فاضلاب

اتصالات فاضلابی جوشی

اتصالات گازی الکتروفیوژن

اتصالات جوشی فشار قوی

اتصالات آبیاری قطره ای

اتصالات پیچی فشار قوی

شرکت طلایی
افزودن به برگزیده ها
کالاهای جدید

بست اتصال به لوله پلی اتیلن 16

لوله پلی اتیلن 32 میلیمتر آب

تمام کالاهای شرکت

بست اتصال به لوله پلی اتیلن 16

لوله پلی اتیلن 32 میلیمتر آب

تماس با شرکت
پلی تهران